Menu

A+ A A-

 

Download article

Shchastny A.T., Rednenko V.V., Konevalova N.Y., Fomin A.V., Poplavets E.V.
State and trend of development of simulation teaching in Vitebsk state medical university
Education Establishment "Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University", Republic of Belarus

Abstract.
Nowadays medical education is faced with legal, organizational, technical and economic restrictions in the use of the traditional bed-side instruction method in the training of medical specialists. At the same time modern teaching technologies based on modelling, simulating clinical situations - the so-called simulation training appeared. Simulation training and bed-side instruction are complementary components of traditional medical education. An interdepartmental simulation center of collective access, which has a permanent staff of teachers, educational-auxiliary and technical staff is an optimum solution for the simulation teaching at the university. The presenced of simulation tools of various levels of reality should be combined with a system of reliable maintenance and development of methodological support of the simulation training - creation of standards of practical skills (simulation modules) and a library of clinical scenarios, methods of conducting practical classes and certification for different categories of students.
Key words: simulation training, clinical scenario, simulator, practical skills.

References

       1. Blokhin BM, Gavriutina IV, Baratashvili VL, Ovcharenko EYu, Kagramanova KG. Obuchenie simuliatsionnymi metodami aktual'nym voprosam v neotlozhnoi pediatrii [Training by simulyatsionny methods to topical issues in urgent pediatrics]. V: Meditsinskii obrazovatel'nyi simuliatsionnyi tsentr na baze NII SP im. N. V. Sklifosovskogo. 1-ia Vserossiiskaia konfe-rentsiia po simuliatsionnomu obucheniiu v meditsine kriticheskikh sostoianii s mezhdunarodnym uchastiem, 1 noiab. 2012 g.: tezisy. Moscow, RF; 2012. р. 18-21.
       2. Evdokimov EA, Pasechnik IN. Simuliatsionnoe obuchenie v aneste-ziologii i reanimatologii [Simulyatsionny training in anesthesiology and reanimotologia]. V: Svistunov AA, red. Gorshkov MD, sost. Simuliatsionnoe obuchenie v meditsine. Moscow, RF: Izd-vo Pervogo MGMU im IM Sechenova; 2013. р. 146-165.
       3. Meshcheriakova MA, Podcherniaeva NS, Shubina LB. Obuchenie profes-sional'nym manual'nym umeniiam i otsenka urovnia ikh sformirovannosti u studentov meditsinskikh vuzov [Training in professional manual abilities and assessment of level of their formation at students of medical schools]. Vrach. 2007;(7):81-3.
       4. Riklefs VP, Dosmagambetova RS. Faktory uspekha simuliatsionnogo obucheniia s ispol'zovaniem vysokotekhnologichnykh simuliatorov v meditsin-skom vuze [Success factors of a simulation training using a high-tech simulators in medical school]. V: Meditsinskii obrazovatel'nyi simuliatsionnyi tsentr na baze NII SP im. N. V. Sklifosovskogo. 1-ia Vserossiiskaia konferentsiia po si-muliatsionnomu obucheniiu v meditsine kriticheskikh sostoianii s mezhdunarodnym uchastiem, 1 noiab. 2012 g.: tezisy. Moscow, RF; 2012. р. 78-82.
       5. Dikman P, Mor M. Simuliatsiia i bezopasnost' patsientov [Simulation and patient safety]. V: Meditsinskii obrazovatel'nyi simuliatsionnyi tsentr na baze NII SP im. N. V. Sklifosovskogo. 1-ia Vserossiiskaia konferentsiia po simuliatsionnomu obuche-niiu v meditsine kriticheskikh sostoianii s mezhdunarodnym uchastiem, 1 noiab. 2012 g.: tezisy. Moscow, RF; 2012. р. 44-50.
       6. Ripp EG, Voronkova OV. Organizatsiia obuchaiushchego simuliatsionnogo tsentra. Realii i perspektivy [The organization of the training simulyatsionny center. Realities and prospects]. V: Meditsinskii obrazovatel'nyi simuliatsionnyi tsentr na baze NII SP im. N. V. Sklifosovskogo. 1-ia Vserossii-skaia konferentsiia po simuliatsionnomu obucheniiu v meditsine kriticheskikh sostoianii s mezhdunarodnym uchastiem, 1 noiab. 2012 g.: tezisy. Moscow, RF; 2012. р. 83-86.
       7. Gribkov DM, Khatsieva TV, Shubina LB, Avdeev YuV. Nekotorye osobennosti organizatsii simuliatsionnogo obucheniia neotlozhnoi pomoshchi s primeneniem simuliatora Simman 3G [Some features of the organization of simulyatsionny training of emergency aid with application of a simulator of Simman 3G]. V: Meditsinskii obrazovatel'nyi si-muliatsionnyi tsentr na baze NII SP im. N. V. Sklifosovskogo. 1-ia Vseros-siiskaia konferentsiia po simuliatsionnomu obucheniiu v meditsine kriticheskikh sostoianii s mezhdunarodnym uchastiem, 1 noiab. 2012 g.: tezisy. Moscow, RF; 2012. р. 30-35.
       8. Gorshkov MD, Fedorov AV. Klassifikatsiia simuliatsionnogo oborudovaniia [Classification of the simulyatsionny equipment]. Virtual'nye tekhnologii v meditsine. 2012;(1):21-30.
       9. Naigovzina NB, Filatov VB, Gorshkov MD, Gushchina EYu, Kolysh AL. Obshcherossiiskaia sistema simuliatsionnogo obucheniia, testirovaniia i attestatsii v zdravookhranenii [The all-Russian system is a simulation training, testing and certification in health care]. Meditsinskoe obrazovanie i professional'noe razvitie. 2014;(4):122-3.
       10. Shubina LB. Imitatsionnoe obuchenie v tsentre nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniia v strukture meditsinskogo universiteta [Simulation training at the center of continuous vocational training in the structure of the Medical University]. Meditsinskoe obrazovanie i professional'noe razvitie. 2011;(3):85-91.

Поиск по сайту